Over mij

Mijn naam is Nathalie van Emmerik (1986). Het leven zelf zie ik als een leermeester, waarin ik mijn zielsmissie mag vormgeven. Dat wat op mijn pad komt ervaar ik als een intrigerend spel om van te leren, als een mogelijkheid om te bewegen, te groeien.

Als kind voelde ik al veel aan van anderen. Wat er om mij heen gebeurde bekeek ik met grote bedachtzaamheid en diepzinnigheid. Ik verlangde naar een wereld van begrip, verbinding en harmonie. Ik werd uitgedaagd door mijn omstandigheden. Mijn chronische fysieke aandoening, maakte het letterlijk en figuurlijk niet altijd gemakkelijk om me door het leven te bewegen. Totdat ik rond mijn 27ste in aanraking kwam met Do-In Yoga. Vanaf dat moment werd ik ‘Wakker’. De Do-In Yoga heeft mij geleerd om bewust te worden van mijzelf. Om te luisteren naar de signalen van mijn lichaam, mijn grenzen te respecteren om  juist vandaaruit verder te kunnen komen. Om mijn weerstand om te buigen naar nieuwsgierigheid. Om te zien dat mijn gedachten, gevoelens en fysieke mogelijkheden onlosmakelijk met elkaar in verbinding staan. Om alles toe te laten wat zich aandient, dat is kwetsbaarheid, en daarin ligt de grootste kracht. Via deze weg heb ik de essentie van beweging ervaren en daarmee de essentie van het leven, dat zie ik als een geschenk. In een korte periode is mijn gezondheid sterk verbeterd. Ik sta nu stevig in mijn schoenen, heb meer bewegingsvrijheid en voel me emotioneel veerkrachtiger en beter gecentreerd. Daarnaast heb ik mogen ontdekken dat ik een grote sensitiviteit heb en over mediamieke gaven beschik. Deze inzichten hebben  mij gestimuleerd mijn zelfbewustzijn verder te verdiepen. Diverse holistische coaching-trajecten, cursussen en een opleiding tot Shiatsu-Therapeut hebben bijgedragen aan ontwikkeling en verrijking van mijn vermogens en talenten.

Inmiddels ben ik geregistreerd als gekwalificeerd Do-In Yoga docent (Do-In Yoga Full Teacher) bij de Do-In School. Regelmatig volg ik bijscholingen en opleidingen op het gebied van spiritualiteit/energiewerk, massage en gezondheid en alles wat een zinnige aanvulling is op mijn huidige kennis. Deze kennis zet ik intuïtief in om er zo vol-ledig mogelijk voor jou te Zijn. Mijn behandelingen en lessen krijgen vorm vanuit mijn hart: met verbondenheid, diepgang, creativiteit en een flinke dosis enthousiasme.

Vanuit mijn eigen ervaring ben ik ervan overtuigd dat er veel mogelijk is. Door de pijn aan te raken, met aandacht, met beweging en vanuit een zuivere intentie wordt het zelfgenezend vermogen aangesproken. Zelfs wanneer iets niet (volledig) kan genezen zorgt bewustwording ervoor dat je er anders mee om kunt gaan. Op dat moment ontstaat er ruimte voor heel-wording. Alles wat een belemmering vormt in je leven kun zien als een spiegel. Het is een uitnodiging om (meer) in contact te komen met jouw innerlijke kracht, je eigen Waarheid en Wijsheid. Waar jouw behoefte dan ook ligt, met liefde begeleid ik je op jouw levenspad als Mens-Zijn in verbinding met jouw Ziel.