Het nieuwe logo

“In de cyclische beweging van het leven is het de kunst om het pad te bewandelen tussen Licht en Donker. Vanuit je middelpunt (Hara), open en in verbinding met de Aarde en de Hemel beleef je vol-ledig de schaduw- en lichte kanten van het leven. Ervan bewust zijn dat het één niet zonder het ander kan, het zien van het geheel, ligt ook besloten in de essentie van de Paars-Violette kleur.

Vanuit die verbondenheid met jezelf en met het geheel, straal je zuiver en authentiek de wereld in. Vanuit hier volg je het pad van je Ziel. Je leeft ‘ Je Ziel in Beweging’.”

Happy New Year!!
Met een nieuw Logo én een up-to-date Website van Je Ziel in Beweging gaan we 2019 in!

www.jezielinbeweging.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *